מאמרים

התפתחות של הילד בגיל הגן

הילדים קודם כל עושים. בחיקוי ומשחק של עבודות האדם נבנה בצורה היפה וההרמונית ביותר מערך גופו ונפשו של הילד הרך.
"מהדברים האמורים לעיל מובן שהדבר המזיק ביותר להתפתחותו של הילד בגיל זה הנם אותם דברים, אותן איכויות שמביאים אותו באורח פנימי וחיצוני לידי עצירה, לידי פסיביות פנימית, ל"קירור" של כוחותיו הפנימיים.
אלו הם ראשית לכל מכשירי המדיה השונים והמשחקים האלקטרוניים לסוגיהם, שמהותם הפנימית הנה קודם כל שהם פועלים, יוצרים ועושים והילד יושב ואינו עושה דבר. כוחותיו הפנימיים מתדלדלים, חושיו נעשים חד צדדיים ויכולת החיקוי המופלאה והטבעית בה ניחן אינה מקבלת עידוד ומתנוונת".
הציטוט באדיבות אתר ולדורף בישראל
למאמר המלא באתר חינוך ולדורף בישראל מצורף הקישור

התפתחותו של הילד בגיל הגן