מאמרים

משחקים התורמים להתפתחות ילדכם

גלעד גולדשמידט
"הסביבה המשחקית שבה נמצא הילד, צעצועיו ומשחקיו, העצמים אתם הוא בא במגע לכל אלה משמעות גדולה במובן זה. הם , כמובן יחד עם אישיותו המתפתחת של הילד יקבעו רבות את אופן ואיכות משחקו וכך את צמיחת הכוחות המתוארים. הדגש בבחירת משחקים וצעצועים רצוי שיהיה תמיד על הפעילות הפנימית של הילד עצמו. כל מה שמובא אליו במובן זה צריך להפוך על ידי הילד עצמו למשחק, לצעצוע. כוחות הדמיון של הילד צריכים להתעורר ולפעול, היצירתיות הפנימית בה ניחן צריכה להתעורר ועל הצעצועים להוות רק מעין חומר גלם ראשוני לשם כך. ככל שהתינוק ואחר כך הילד יהיו יותר פעילים, זורמים, משתנים וגמישים כך נעשה עבורם שירות טוב יותר. על הסביבה המשחקית של הילד לשרת צורך זה.
לשם כך עליה להיות כמה שיותר פתוחה, גמישה וזורמת בעצמה. רחוקה ככל האפשר מהסביבה הבוגרת והמעוצבת של האדם הבוגר. חומרי המשחק של הילד לדוגמה, צעצועיו ומשחקיו, אלה צריכים להיות כמה שיותר פתוחים ולא מעוצבים עד הסוף. במובן זה חומרי טבע: אבנים, פיסות עץ, ענפים, חול, מים, בוץ וכיו"ב הנם חומרי המשחק הטובים ביותר לגיל הצעיר. אולם הדגש אינו דווקא על הטבע – למרות שגם למגע עם חומרים טבעיים חשיבות – אלא על כך שהם פתוחים, גמישים ויכולים לקבל כל צורה ולשרת את דמיונו של הילד בהקשרים שונים וכך להשתנות לגמרי. כך גם סמרטוטים, פיסות בד, חתיכות עץ במידות, בגדלים ובצורות שונות יכולים לשרת אותה מטרה. פיסת בד יכולה להיות מלך, אחר כך להפוך ולהיות גלימה, אחר כך יער ואחר כך סוס. נדגיש שוב, הפעילות הפנימית, אותה יצירתיות אין-סופית אותה מפעיל הילד במשחקו צריכה לעמוד במרכז – על חומרי המשחק לשרת פעילות זו, ובעיקר לא למנעה.
מיותר אולי לציין שרוב חומרי המשחק שניתן לקנות היום בחנויות הצעצועים לילדים קטנים מונעים מראש אווירה משחקית מלאת דמיון ויצירתיות זו. שכן מעצם טבעם הם כבר מעוצבים וגמורים. הבובה נעשית כבר עם כל הפרטים, האיכויות ואברי האדם ולילד לא נשאר מקום לדמיונו. בובה כזו כבר לא תוכל לשמש כמלך, או כסוס, או כיער, תפקידה היחיד הוא להיות בובה, בובה מסוימת ומוגדרת מאד. וכך למעשה חוסמים חומרי המשחק המודרניים את אותה פעילות משחקית טבעית של הילד ומונעים את התפתחותה."

הציטוט באדיבות האתר אנתרופוסופיה בישראל למאמר המלא דרך הקישור המצורף http://www.antro.co.il/papers/EDU_Gilad.html